Home
Games
Contact Us

Hello! Welcome to Stoptap Games. We are a North Wales based independent games studio working on making games in both English and in Welsh. We also make fun Welsh language learning apps. Check out our games and projects!

Helo. Croeso i Gemau Stoptap. Rydym yn stiwdio gemau annibynnol Gogledd Cymru sy'n gweithio ar wneud gemau yn Saesneg ac yn Gymraeg. Rydym hefyd yn gwneud apps i ddysgu'r iaith Gymraeg sydd yn llawn hwyl. Edrychwch ar ein gemau a phrosiectau!

Phone Game Logo